Afaceri

locale

Una dintre caracteristicile specifice mediului rural  în ceea ce privește activitățiile înreprinse de locuitori constă în combinarea muncii agricole cu cea neagricolă.

În economia locală, cele mai bine reprezentate domenii de activitate sunt cele ale agriculturii, fabricării produselor lactate şi a brânzeturilor, silviculturii și exploatării forestieră, întreţinerii şi reparării autovehiculelor, construcțiilor, transporturilor, atât din punctul de vedere al rezultatelor generate, cât și din punctul de vedere al forței de muncă ocupate.