Skip to content Skip to footer

Lăcașe de cult

PAROHIA ORTODOXĂ „SFÂNTUL NICOLAE” – BARCANI

Biserica din Barcani a fost construită în anul 1896- 1897, având hramul ” Sfântul Nicolae”.   În 1947, parohia ortodoxă avea 11,6 ha de teren. După o lucrare mare de renovare, biserica a fost sfințită în anul 1956 la 8 noiembrie, de un sobor de preoți în frunte cu ieromonahul Serafim Popescu de la Sâmbăta de Sus.
Astfel s-a reparat biserica și acoperișul în întregime, s-a îmbunătățit turnul; în interior a fost zugrăvită din nou, s-au cusut ștergare cu motive populare, s-au cumpărat un rând de veșminte albastre și diferite cărți de cult. În interior, biserica e îmbrăcată cu un strat de trestie, peste care s-a tencuit și s-a zugrăvit cu un frumos chenar bisericesc. Toată partea lemnoasă (uși, ferestre, mobilier) a fost vopsită din nou.
În anul 1976 s-a realizat sfințirea bisericii de către Mitropolitul Nicolae Mladin și un sobor de preoți, venind credincioși din toată Depresiunea Întorsurii Buzăului.

PAROHIA ORTODOXĂ „SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIL” – LĂDĂUȚI

Comunitatea românească din Lădăuți s-a construit la început că filie la parohia ortodoxă Barcani în anul 1904. În anul 1953 s-a cumpărat de către credincioși o casă cu trei camere curte și grădină, unde s-a amenajat o capelă ortodoxă și s-a obținut un teren pentru cimitirul satului. În anul 1966, Lădăuți devine filie de sine stătătoare, numindu-se Parohia Ortodoxă Română Barcani II.

La 8 noiembrie 1983 s-a slujit pentru prima oară în biserică, iar sfințirea ei s-a săvârșit în anul 1987, în prezența Înalt Prea Sfințitului dr. Antonie Plămădeală. Biserica va primi hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, fiind pictată în anii 1985-1987 de către pictorul Constantin Savin.
În anul 2021 biserica a fost resfințită de către Preasfințitul Părinte Andrei, preot paroh fiind Precurnicul Părinte Timaru Ovidiu.

PAROHIA ORTODOXĂ „SFÂNTUL NICOLAE” – SĂRĂMAȘ

Biserica poartă hramul ” Sfântul Nicolae” și a fost construită în anul 1946. Este clădită din piatră, la temelie, și cărămidă, în formă de cruce, cu un turn la intrare și două turle deasupra absidelor și este acoperită cu țiglă. Meșterul care a lucrat biserica și a făcut planul este Hermann Foith din Câmpina, Prahova, plan și deviz aprobat de Arhiepiscopia ortodoxă Sibiu. Biserica are următoarele dimensiuni:
– lungimea 15 m,
– lățimea 9 m,
– înălțimea turnului 17 m,
– iar altarul are o adâncime de 3 m.

În anul 1958 s-a pictat întreg interiorul bisericii în frescă stil bizantin de către pictorul Iosif M. Vasu din București, pictându-se pe fața bisericii în exterior chipul Marelui Ierarh Nicolae, iar în părțile laterale ale ușii de la intrare, sfinții Apostoli Petru și Pavel.
În timpul slujirii pr. Brotea s-au realizat mai multe reparații la clădirea bisericii și s-a ridicat clopotniță din curtea acesteia. Sfințirea bisericii s-a făcut de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, la 8 septembrie 1952, în prezența Mitropolitului Ardealului, Nicolae Colan, și a unui sobor numeros de preoți din parohiile învecinate.